Tag Archives: Hera

Lista apelor minerale naturale recunoscute în România (febr. 2016)

Apa de la Robinet (Brasov) - comparatieGuvernul a aprobat in ianuarie 2016 lista apelor minerale naturale recunoscute în România (Ordinul nr. 22/2016). Apele minerale sunt: Alpina Borşa, Amfiteatru, Apa Craiului, Aquatique, Aqua Carpatica, Aqua Sara, Aqua Vital, Artesia, Băile Lipova, Biborţeni, Bilbor, Bodoc, Borsec, Bucovina, Buziaş, Carpatina, Certeze, Cheile Bicazului, Cora, Cristalina, Cristalul Munţilor, Dealul Cetăţii, Dorna, Hera, izvorul Alb, Izvorul Cetăţii Crizbav, Izvorul Minunilor, Izvorul Tămăduirii, K-classic, Keia, Lipova, Lithinia, Oaş, Perenna Premier, Perla Apusenilor, Perla Covasnei, Perla Harghitei, Poiana Negrii, Rarăul, Roua Munţilor, Saguaro, Sestina, Spring Harghita, Stânceni, Stânceni, Tiva Harghita, Tuşnad, Valea Brazilor, Valea Izvoarelor, Vâlcele, Zizin, 7 Izvoare.. Mai jos este tabelul cu detaliile izvoarelor.

Definitiile apelor minerale

Apele minerale naturale carbogazoase îmbuteliate se împart în 3 categorii la care se aplică următoarele definiţii:

a) apa minerală naturală, natural carbogazoasă – apa al cărei conţinut de dioxid de carbon provenind de la sursă este, după o eventuală condiţionare şi după îmbuteliere, acelaşi ca la emergenţă, luându-se în considerare şi impregnarea, acolo unde este cazul, cu o cantitate de dioxid de carbon provenit din acelaşi zăcământ/acvifer, care să compenseze pierderile echivalente rezultate în cursul operaţiunilor amintite, în limitele tehnice uzuale de toleranţă;

b) apa minerală naturală îmbogăţită cu dioxid de carbon de la sursă – apa al cărei conţinut în dioxid de carbon provenind din acelaşi zăcământ/acvifer este, după eventuala condiţionare şi după îmbuteliere, mai mare decât la emergenţă;

c) apa minerală naturală carbogazificată – apa la care s-a adăugat dioxid de carbon de altă origine decât cea din zăcământul/acviferul de provenienţă, dar de uz exclusiv alimentar.

Exista si o norma tehnică de exploatare şi comercializare a apelor minerale:

Art. 8.
Apa minerală naturală, aşa cum se prezintă la sursă, nu poate face obiectul nici unei tratări sau adăugări, cu excepţia următoarelor proceduri:

 • a) separarea elementelor instabile, cum sunt compuşii de fier şi de sulf, prin filtrare şi/sau decantare, eventual precedată de oxigenare, astfel încât această tratare să nu aibă ca efect modificarea compoziţiei apei minerale naturale în ceea ce priveşte constituenţii caracteristici care îi conferă proprietăţile;
 • b) separarea compuşilor de fier, mangan, sulf şi arsen din anumite ape minerale naturale, prin tratare cu aer îmbogăţit cu ozon, cu următoarele condiţii:
  – compoziţia fizico-chimică a apelor minerale naturale să nu se modifice, prin tratare, în ceea ce priveşte constituenţii caracteristici;
  – să fie în conformitate cu cerinţele specifice de utilizare stabilite de Ministerul Sănătăţii;
  – să fie notificată Ministerului Sănătăţii şi să facă obiectul unui control specific din partea acestuia;
 • c) separarea constituenţilor indezirabili, alţii decât cei prevăzuţi la lit. a) sau b), prin utilizarea unei tratări, cu respectarea simultană a următoarelor condiţii:
  – să nu modifice compoziţia apei minerale naturale în ceea ce priveşte constituenţii săi caracteristici care îi conferă proprietăţile;
  – să fie în conformitate cu cerinţele specifice de utilizare care sunt stabilite de Ministerul Sănătăţii;
  – să fie notificată autorităţilor competente şi să facă obiectul unui control specific din partea acestora;
 • d) eliminarea totală sau parţială a dioxidului de carbon liber prin procedee exclusiv fizice.

Art. 9.
O apă minerală naturală, aşa cum se prezintă la sursă, nu poate face obiectul nici unei alte adăugări decât încorporarea sau reîncorporarea de dioxid de carbon în condiţiile prevăzute la cap. III din anexa nr. 1.

Art. 13.
La sursă şi în timpul comercializării ei o apă minerală naturală nu trebuie să conţină:
a) paraziţi şi microorganisme patogene;
b) Escherichia coli şi alte bacterii coliforme şi streptococi fecali în 250 ml de eşantion examinat;
c) bacterii anaerobe sulfitoreducatoare cu înmulţire prin spori în 50 ml de eşantion examinat;
d) Pseudomonas aeruginosa în 250 ml de eşantion examinat.

Mai exista deasemenea o tratare cu ozon a apelor minerale. De ce? Pentru a apa minerala poate contine compuşi de fier, mangan, sulf şi arsen.

Art. 14.
(1) Conform art. 8 lit. b), aplicarea tratării apelor minerale naturale cu aer îmbogăţit cu ozon trebuie să fie notificată în prealabil Ministerului Sănătăţii, care se va asigura că:
a) utilizarea unei astfel de tratări trebuie să fie justificată de existenţa în compoziţia apei a unor compuşi de fier, mangan, sulf şi arsen;

Art. 19
Recipientele apelor minerale naturale care au fost tratate cu aer îmbogăţit cu ozon trebuie inscripţionate pe etichetă, în imediata apropiere a locului unde este menţionată compoziţia chimică a constituenţilor caracteristici, cu următorul text: “Apă supusă unei oxidări cu aer îmbogăţit cu ozon, conform unei tehnologii autorizate”

LISTA apelor minerale naturale recunoscute în România

Continue reading Lista apelor minerale naturale recunoscute în România (febr. 2016)