Lista apelor minerale naturale recunoscute în România (febr. 2016)

Apa de la Robinet (Brasov) - comparatieGuvernul a aprobat in ianuarie 2016 lista apelor minerale naturale recunoscute în România (Ordinul nr. 22/2016). Apele minerale sunt: Alpina Borşa, Amfiteatru, Apa Craiului, Aquatique, Aqua Carpatica, Aqua Sara, Aqua Vital, Artesia, Băile Lipova, Biborţeni, Bilbor, Bodoc, Borsec, Bucovina, Buziaş, Carpatina, Certeze, Cheile Bicazului, Cora, Cristalina, Cristalul Munţilor, Dealul Cetăţii, Dorna, Hera, izvorul Alb, Izvorul Cetăţii Crizbav, Izvorul Minunilor, Izvorul Tămăduirii, K-classic, Keia, Lipova, Lithinia, Oaş, Perenna Premier, Perla Apusenilor, Perla Covasnei, Perla Harghitei, Poiana Negrii, Rarăul, Roua Munţilor, Saguaro, Sestina, Spring Harghita, Stânceni, Stânceni, Tiva Harghita, Tuşnad, Valea Brazilor, Valea Izvoarelor, Vâlcele, Zizin, 7 Izvoare.. Mai jos este tabelul cu detaliile izvoarelor.

Definitiile apelor minerale

Apele minerale naturale carbogazoase îmbuteliate se împart în 3 categorii la care se aplică următoarele definiţii:

a) apa minerală naturală, natural carbogazoasă – apa al cărei conţinut de dioxid de carbon provenind de la sursă este, după o eventuală condiţionare şi după îmbuteliere, acelaşi ca la emergenţă, luându-se în considerare şi impregnarea, acolo unde este cazul, cu o cantitate de dioxid de carbon provenit din acelaşi zăcământ/acvifer, care să compenseze pierderile echivalente rezultate în cursul operaţiunilor amintite, în limitele tehnice uzuale de toleranţă;

b) apa minerală naturală îmbogăţită cu dioxid de carbon de la sursă – apa al cărei conţinut în dioxid de carbon provenind din acelaşi zăcământ/acvifer este, după eventuala condiţionare şi după îmbuteliere, mai mare decât la emergenţă;

c) apa minerală naturală carbogazificată – apa la care s-a adăugat dioxid de carbon de altă origine decât cea din zăcământul/acviferul de provenienţă, dar de uz exclusiv alimentar.

Exista si o norma tehnică de exploatare şi comercializare a apelor minerale:

Art. 8.
Apa minerală naturală, aşa cum se prezintă la sursă, nu poate face obiectul nici unei tratări sau adăugări, cu excepţia următoarelor proceduri:

 • a) separarea elementelor instabile, cum sunt compuşii de fier şi de sulf, prin filtrare şi/sau decantare, eventual precedată de oxigenare, astfel încât această tratare să nu aibă ca efect modificarea compoziţiei apei minerale naturale în ceea ce priveşte constituenţii caracteristici care îi conferă proprietăţile;
 • b) separarea compuşilor de fier, mangan, sulf şi arsen din anumite ape minerale naturale, prin tratare cu aer îmbogăţit cu ozon, cu următoarele condiţii:
  – compoziţia fizico-chimică a apelor minerale naturale să nu se modifice, prin tratare, în ceea ce priveşte constituenţii caracteristici;
  – să fie în conformitate cu cerinţele specifice de utilizare stabilite de Ministerul Sănătăţii;
  – să fie notificată Ministerului Sănătăţii şi să facă obiectul unui control specific din partea acestuia;
 • c) separarea constituenţilor indezirabili, alţii decât cei prevăzuţi la lit. a) sau b), prin utilizarea unei tratări, cu respectarea simultană a următoarelor condiţii:
  – să nu modifice compoziţia apei minerale naturale în ceea ce priveşte constituenţii săi caracteristici care îi conferă proprietăţile;
  – să fie în conformitate cu cerinţele specifice de utilizare care sunt stabilite de Ministerul Sănătăţii;
  – să fie notificată autorităţilor competente şi să facă obiectul unui control specific din partea acestora;
 • d) eliminarea totală sau parţială a dioxidului de carbon liber prin procedee exclusiv fizice.

Art. 9.
O apă minerală naturală, aşa cum se prezintă la sursă, nu poate face obiectul nici unei alte adăugări decât încorporarea sau reîncorporarea de dioxid de carbon în condiţiile prevăzute la cap. III din anexa nr. 1.

Art. 13.
La sursă şi în timpul comercializării ei o apă minerală naturală nu trebuie să conţină:
a) paraziţi şi microorganisme patogene;
b) Escherichia coli şi alte bacterii coliforme şi streptococi fecali în 250 ml de eşantion examinat;
c) bacterii anaerobe sulfitoreducatoare cu înmulţire prin spori în 50 ml de eşantion examinat;
d) Pseudomonas aeruginosa în 250 ml de eşantion examinat.

Mai exista deasemenea o tratare cu ozon a apelor minerale. De ce? Pentru a apa minerala poate contine compuşi de fier, mangan, sulf şi arsen.

Art. 14.
(1) Conform art. 8 lit. b), aplicarea tratării apelor minerale naturale cu aer îmbogăţit cu ozon trebuie să fie notificată în prealabil Ministerului Sănătăţii, care se va asigura că:
a) utilizarea unei astfel de tratări trebuie să fie justificată de existenţa în compoziţia apei a unor compuşi de fier, mangan, sulf şi arsen;

Art. 19
Recipientele apelor minerale naturale care au fost tratate cu aer îmbogăţit cu ozon trebuie inscripţionate pe etichetă, în imediata apropiere a locului unde este menţionată compoziţia chimică a constituenţilor caracteristici, cu următorul text: “Apă supusă unei oxidări cu aer îmbogăţit cu ozon, conform unei tehnologii autorizate”

LISTA apelor minerale naturale recunoscute în România

Nr. crt. Denumirea comercială Denumirea sursei Locul de exploatare
1. ALPINA BORŞA Izvorul nr. 1 bis, Izvorul nr. 2 Baia Borşa (judeţul Maramureş)
2. AMFITEATRU Izvorul 3 Copou Iaşi (judeţul Iaşi)
3. APA CRAIULUI Izvorul nr. 5 Gâlgoaie Dâmbovicioara (judeţul Argeş)
4. AQUATIQUE Izvorul Buşteni Buşteni (judeţul Prahova)
5. AQUA CARPATICA Izvorul Băjenaru Păltiniş (judeţul Suceava)
6. AQUA CARPATICA Izvorul Haja Păltiniş (judeţul Suceava)
7. AQUA CARPATICA F2 Păltiniş Păltiniş (judeţul Suceava)
8. AQUA CARPATICA Ichim nr. 1 Ichim nr. 4 Gălăuţaş, comuna Bilbor (judeţul Harghita)
9. AQUA SARA F4750 Boholt Boholt (judeţul Hunedoara)
10. AQUA VITAL Sacoşu Mare Sacoşu Mare (judeţul Timiş)
11. ARTESIA A3 Sânsimion (judeţul Harghita)
12. BĂILE LIPOVA F11 Lipova (judeţul Arad)
13. BIBORŢENI Biborţeni F8 Biborţeni (judeţul Covasna)
14. BIBORŢENI Biborţeni F9 Biborţeni (judeţul Covasna)
15. BILBOR F1 SNAM Bilbor (judeţul Harghita)
16. BILBOR Q1 Bilbor (judeţul Harghita)
17. BODOC Bodoc Bodoc (judeţul Covasna)
18. BORSEC Borsec Borsec (judeţul Harghita)
19. BORSEC Făget BORSEC Borsec (judeţul Harghita)
20. BUCOVINA C7 Secu Dorna Candrenilor (judeţul Suceava)
21. BUCOVINA Roşu Vatra Dornei (judeţul Suceava)
22. BUZIAŞ FII bis Buziaş Buziaş (judeţul Timiş)
23. CARPATINA Domogled Băile Herculane (judeţul Caraş-Severin)
24. CARPATINA Toşorog Toşorog (judeţul Neamţ)
25. CARPATINA F20B Lipova Lipova (judeţul Arad)
26. CERTEZE Certeze Certeze (judeţul Satu Mare)
27. CEZARA Băcâia Băcâia (judeţul Hunedoara)
28. CHEILE BICAZULUI Bicazul Ardelean (foraj FH1) Bicazul Ardelean (judeţul Neamţ)
29. CORA F1 SNAM Malnaş Băi (judeţul Covasna)
30. CRISTALINA FI Sâncrăieni (judeţul Harghita)
31. CRISTALINA A1 Sânsimion (judeţul Harghita)
32. CRISTALUL MUNŢILOR Izvorul Pârâul Rece Vama Buzăului (judeţul Braşov)
33. DEALUL CETĂŢII FH1 Miercurea-Ciuc (judeţul Harghita)
34. DORNA Dorna Candrenilor Dorna Candrenilor (judeţul Suceava)
35. DORNA Poiana Vinului Poiana Vinului/Dealul Floreni (judeţul Suceava)
36. HERA Hera Budureasa (judeţul Bihor)
37. IZVORUL ALB Izvorul Alb Dorna Candrenilor (judeţul Suceava)
38. IZVORUL CETĂŢII CRIZBAV Izvor Crizbav (judeţul Braşov)
39. IZVORUL MINUNILOR Izvorul Minunilor – Stâna de Vale Stâna de Vale (judeţul Bihor)
40. IZVORUL TĂMĂDUIRII Sonda F1 Stoiceni Târgu Lăpuş (judeţul Maramureş)
41. K-Classic F6 Boholt Boholt (judeţul Hunedoara)
42. KEIA Izvorul Zăganului Ciucaş (judeţul Prahova)
43. LIPOVA F8E, F9 bis Lipova (judeţul Arad)
44. LITHINIA FH2 Parhida Parhida (judeţul Bihor)
45. OAŞ Certeze Negreşti Negreşti (judeţul Satu Mare)
46. PERENNA PREMIER Calina Dognecea (judeţul Caraş-Severin)
47. PERLA APUSENILOR FH2 Chimindia Chimindia-Deva (judeţul Hunedoara)
48. PERLA COVASNEI F1 Târgu Secuiesc (judeţul Covasna)
49. PERLA HARGHITEI F1, F2 Sâncrăieni (judeţul Harghita)
50. PERLA HARGHITEI FH2 Sântimbru (judeţul Harghita
51. PERLA HARGHITEI A2 Sânsimion (judeţul Harghita)
52. POIANA NEGRII Poiana Negrii Poiana Negrii (judeţul Suceava)
53. RARĂUL Puţ Lebeş, FH1 Fundul Moldovei (judeţul Suceava)
54. ROUA MUNŢILOR F2 SNAM Perimetrul Secu – Moara Dracului, comuna Dorna Candrenilor (judeţul Suceava)
55. ROUA MUNŢILOR F4 SNAM Roşu Perimetrul Roşu-Vatra Dornei, localitatea Roşu (judeţul Suceava)
56. SAGUARO F3 Târgu Secuiesc (judeţul Covasna)
57. SESTINA Şeştina Valea Sălardului (judeţul Mureş)
58. SPRING HARGHITA FH2M Miercurea-Ciuc (judeţul Harghita)
59. STÂNCENI Stânceni Stânceni (judeţul Mureş)
60. STÂNCENI Ciobotani Stânceni (judeţul Mureş)
61. TIVA HARGHITA F8 Sâncrăieni (judeţul Harghita)
62. TUŞNAD Tuşnad Tuşnad (judeţul Harghita)
63. TUŞNAD Tuşnad Nou Tuşnad (judeţul Harghita)
64. VALEA BRAZILOR Biborţeni F7 Biborţeni (judeţul Covasna)
65. VALEA IZVOARELOR S1, S2 Covasna Covasna (judeţul Covasna)
66. VÂLCELE Elisabeta Vâlcele (judeţul Covasna)
67. ZIZIN Sursele Zizin Zizin, comuna Târlungeni (judeţul Braşov)
68. 7 IZVOARE Şapte Izvoare Dobreşti (judeţul Dâmboviţa)

Tipuri de ape minerale

– Oligominerală sau slab mineralizată – conţinutul de săruri minerale, calculat ca reziduu fix total, nu este mai mare de 500 mg/l.
– Foarte slab mineralizată – conţinutul de săruri minerale, calculat ca reziduu fix total, nu este mai mare de 50 mg/l.
– Puternic mineralizată – conţinutul de săruri minerale, calculat ca reziduu fix total, este mai mare de 1.500 mg/l.
– Hidrogencarbonatată – conţinutul de hidrogencarbonat (HCO3) este mai mare de 600 mg/l.
– Sulfatată – conţinutul de sulfaţi este mai mare de 200 mg/l.
– Clorurată – conţinutul de clor este mai mare de 200 mg/l.
– Calcică – conţinutul de calciu este mai mare de 150 mg/l.
– Magneziană – conţinutul de magneziu este mai mare de 50 mg/l.
– Fluorurată sau conţine fluor – conţinutul de fluor este mai mare de 1 mg/l
– Feruginoasă – conţinutul de fier bivalent este mai mare de 1 mg/l.
– Acidulată – conţinutul de dioxid de carbon liber este mai mare de 250 mg/l.
– Sodică – conţinutul de sodiu este mai mare de 200 mg/l.
– Corespunde pentru prepararea alimentelor destinate sugarilor – numai după efectuarea de teste clinice şi cu respectarea conţinutului în NO3
– Corespunde pentru regim sărac în sodiu – conţinutul de sodiu este mai mic de 20 mg/l.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

Facem niste calcule * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.